Integritetspolicy

bitcoincasinos.pro Användarvillkor och Sekretesspolicy

1. Villkor

Genom att besöka webbplatsen på https://www.bitcoincasinos.pro/sv/samtycker du till att vara bunden av dessa villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller få tillgång till denna webbplats. De material på denna webbplats skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Licens Att Använda

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material (information eller programvara) på bitcoincasinos.pro: s webbplats för personligt, icke-kommersiella övergående tittar bara. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på bitcoincasinos.pro: s webbplats.
  4. ta bort copyright eller annan äganderätt anteckningar från materialen, eller
  5. överlåta materialet till någon annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av bitcoincasinos.pro som helst. När du avslutar visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo antingen elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på bitcoincasinos.pro: s hemsida tillhandahålls på en "som är" basis. bitcoincasinos.pro ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig härmed och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter.
 2. Ytterligare, bitcoincasinos.pro garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet användning av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådana material eller på någon webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter skall bitcoincasinos.pro eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) till följd av användning eller oförmåga att använda material på bitcoincasinos.pro: s hemsida, även om bitcoincasinos.pro eller en bitcoincasinos.pro representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Riktigheten av material

Det material som finns på bitcoincasinos.pro ' s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. bitcoincasinos.pro garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. bitcoincasinos.pro kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Men bitcoincasinos.pro inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

bitcoincasinos.pro har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på internet och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av bitcoincasinos.pro av webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

bitcoincasinos.pro kan revidera dessa villkor för tjänsten för sin webbplats som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats samtycker du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa villkor för tjänsten.

8. Tillämplig Lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med internationella lagar och du lämnar oåterkalleligen till den exklusiva behörigheten av domstolarna i den Staten eller läge.

Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss.

Det är bitcoincasinos.pro: s policy att respektera din privata information som vi samlar in när du använder vår webbplats. Därför har vi utvecklat denna sekretesspolicy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicera och offentliggöra och på annat sätt använda sig av personlig information. Vi har som beskrivs i vår integritetspolicy.

 • Vi kommer att samla in personlig information på lagligt och korrekt sätt och, i förekommande fall, med vetskap eller samtycke av den berörda individen.
 • Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifterna samlas in.
 • Vi kommer att samla in och använda personlig information endast för att fullgöra de ändamål som anges av oss och för andra därmed sammanhängande ändamål, såvida vi inte inhämta medgivande från den berörda personen eller som krävs enligt lag.
 • Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka det är som ska användas, och, i den utsträckning som krävs för dessa syften bör vara korrekt, fullständig och uppdaterad.
 • Vi kommer att skydda personlig information genom att använda rimlig säkerhet garantier mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
 • Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis för hantering av personlig information.
 • Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla dessa ändamål.

Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att skyddet av personliga uppgifter skyddas och bevaras. bitcoincasinos.pro kan ändra denna integritetspolicy från tid till tid på bitcoincasinos.pro: s eget gottfinnande.

mbitcasino
mbitcasino
Copyright © 2019 BitcoinCasinos.pro. Alla rättigheter förbehållna. Integritetspolicy.